Revize elektrických spotřebičů, strojů a zařízení po celé ČR

Specializujeme se na provádění elektrorevizí spotřebičů, elektrického ručního nářadí a dalších elektrických strojů a zařízení, které si sjednávají zaměstnavatelé pro splnění svých povinností v oblasti zajišťování BOZP a PO na pracovištích, viz: § 3 odst. (4) pism. a-c) NV 101/2005 Sb.

 

Ceny revizí elektrospotřebičů

Množství

Cena bez DPH

Cena zahrnuje

do 20 ks

od 21 do 100 ks

od 101 ks

1.190 Kč/revize

59 Kč/ks

dohodou

  • náklady na dopravu do a z místa revize v rámci celé ČR,

  • značení a evidenci všech revidovaných spotřebičů,

  • protokoly a revizní zprávu v tištěné a elektronické formě,

  • sledování termínů následných revizí s upozorněním.

 

Za elektrické spotřebiče jsou pro účely normy ČSN 33 1600 ed. 2 (Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání) považována veškerá elektrická zařízení, která jsou po jednoduchém připojení k elektrické síti (např. pomocí zásuvkového spojení či přímo na svorky koncového obvodu elektrické sítě) nebo po vložení vlastního zdroje (obvykle akumulátorového článku) připravena k provozu.  Za elektrický spotřebič se ve smyslu této normy považuje i elektrické ruční nářadí. Konkrétně se tedy může jednat např. o el. nepřipevněná svítidla, el. zařízení výpočetní techniky, el. zařízení spotřební elektroniky, el. zařízení požívaná v kuchyních, el. zařízení používaná v laboratořích, prodlužovací a odpojitelné přívody el. zařízení, atp.

 

 

Rovněž provádíme revize elektroinstalací a hromosvodů (výchozí, pravidelné, mimořádné) a to v rámci celé ČR.

Ceny revizí elektroinstalací a hromosvodů stanovujeme dohodou. Pro konkrétní cenovou nabídku nás prosím kontaktujte.

.

REVELZA, Praha 9, +420 603 411 895

.

www.revizeelektrickychspotrebicu.cz              www.revelza.cz              www.revizeelektrospotrebicu.cz